Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro

1) Zamawiający:    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie    16-300 Augustów, woj. podlaskie    ul. Rajgrodzka 1    tel./fax: 087 643 28 552) Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego:    Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły    Miejsce realizacji zamówienia:     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie    Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane3) Termin realizacji zamówienia:    Do 25 sierpnia 2005r.4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.5) Specyfikację zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.6) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte     w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji.7) Miejsce składania ofert:    Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie    Termin składania:    Do dnia 15.06.2005r. do godziny 12.008) Termin i miejsce otwarcia ofert:    Data: 15.06.2005r. o godzinie 12.15    Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: BIP Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Sznejder

Wprowadzający: Marek Sznejder

Data modyfikacji: 2005-05-31

Opublikował: Stanisław Polak

Data publikacji: 2005-05-31