Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

ul. Rajgrodzka 1
16-300 Augustów
woj. podlaskie

telefon  (087) 643-28-55
faks  (087) 643-28-55
e-mail:  admin@sp2aug.pl

Godziny pracy:
715 - 1515

Lista aktualności

 • Ogłoszenie

  2006-03-27 00:00:00

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta informuje o możliwości wynajęcia pomieszczeń szkolnych wraz z wyposażeniem noclegowym na okres wakacji 2006 na zorganizowaną formę wypoczynku letniego - kolonie, obozy sportowe oraz inną turystykę kwalifikowaną. Szkoła zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od centrum miasta. Posiadamy własną kuchnię, stołówkę i nowoczesne zaplecze sanitarne wraz z prysznicami. Maksymalna ilość uczestników 80, minimalna ilość uczestników 50. Bazę stanowić będą sale wyposażone w tapczaniki jednoosobowe i szafki. Do dyspozycji mała sala gimnastyczna i boisko przy szkole.
  Cena najmu za jeden miesiąc będzie wynosić około 35,000 PLN. Istnieje możliwość negocjacji ceny. Oferty prosimy składać do dnia 25 kwietnia 2006 r. na adres szkoły. Szczegóły do uzgodnienia z dyrektorem szkoły.

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

  2005-11-21 00:00:00

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ZYGMUNTA AUGUSTA W AUGUSTOWIE
  UL. RAJGRODZKA 1 tel. 643 28 55.

  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH.

  Chętni do przetargu mogą uzyskać informacje w sekretariacie szkoły.

  Uprawniony do bezpośredniego kontaktowania się z oferentem jest Marek Sznejder tel. 643 28 55.

  Oferty należy kierować do dnia 06.12.2005r. godz.. 12.00 w siedzibie prowadzącego.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (sekretariat).

  PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 06.12.2005r. GODZ. 12.30.


  AUGUSTÓW, 21.11.2005r.

  Przetarg został rozstrzygnięty dn. 06.12.2005r. o godz. 12.30. Podczas posiedzenia komisji przetargowej ogłoszono wynik w siedzibie zamawiającego - wygrało PHU "POLMOP" Serwis.

 • Informacja z dnia 15.06.2005 roku

  2005-06-27 00:00:00

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
  wykonanie robót remontowych pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 2 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:
  FIRMA BUDOWLANA "DARDOM"
  Dariusz Żakiewicz
  16-300 Augustów, ul. Prądzyńskiego 30

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro

  2005-05-31 00:00:00

  1) Zamawiający:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      16-300 Augustów, woj. podlaskie
      ul. Rajgrodzka 1
      tel./fax: 087 643 28 55


  2) Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego:
      Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły
      Miejsce realizacji zamówienia:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

  3) Termin realizacji zamówienia:
      Do 25 sierpnia 2005r.

  4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  5) Specyfikację zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

  6) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte
      w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji.

  7) Miejsce składania ofert:
      Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Termin składania:
      Do dnia 15.06.2005r. do godziny 12.00

  8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
      Data: 15.06.2005r. o godzinie 12.15
      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 60 000 euro

  2005-05-31 00:00:00

  1) Zamawiający:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      16-300 Augustów, woj. podlaskie
      ul. Rajgrodzka 1
      tel./fax: 087 643 28 55


  2) Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego:
      Prace remontowe pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły
      Miejsce realizacji zamówienia:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

  3) Termin realizacji zamówienia:
      Do 25 sierpnia 2005r.

  4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  5) Specyfikację zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00.

  6) W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte
      w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji.

  7) Miejsce składania ofert:
      Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie
      Termin składania:
      Do dnia 15.06.2005r. do godziny 12.00

  8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
      Data: 15.06.2005r. o godzinie 12.15
      Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta

Wytwarzający/odpowiadający: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta Augusta

Data wytworzenia: 2017-01-09

Wprowadzający: Marzenna Czerwińska

Data modyfikacji: 2021-06-11

Opublikował: Marzenna Czerwińska

Data publikacji: 2017-01-09